ClimateCafe floating urbanisation ‘Green’, 31 March 2022

Dutch project: Making GREEN Energy Sources Greener
Nederland staat voor grote uitdagingen om met beperkte tijd, budget en ruimte (inter)nationale doelstellingen voor klimaatmitigatie te realiseren. Innovatieve maatregelen zoals drijvende zonneparken staan hoog op de politieke agenda. De duidelijke voordelen van drijvende zonne-energie leidden tot een snelle inzet van hernieuwbare energiebronnen zonder uitgebreid onderzoek om de effecten op ons milieu adequaat te evalueren.

In de aankomende periode gaat ook het RAAK MKB-onderzoek Making GREEN Energy Sources Greener van Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties – Water, van start. Samen met MKB’ers en de Abeje Mersha, lector Unmanned Robotic Systems van Saxion, gaat hij de gevolgen van drijvende zonnepanelen op het milieu onderzoeken. Het project wordt gefinancierd door SIA en zal een belangrijke bijdrage leveren aan verschillende onderwijscurricula van hogescholen. Het eerste climatecafe werd gehouden op 31 maart 2022, hier een impressie: