Dit is ClimateCafé GroenBlauw, dé plek voor jong professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen.

ClimateCafé GroenBlauw is informeel en heel laagdrempelig. Iedereen is welkom, het kost natuurlijk niets en je kunt komen wanneer het uitkomt. Bijvoorbeeld omdat je het leuk vindt om te zien wat andere studenten voor onderzoek doen naar groen blauwe voorzieningen. Of omdat je in contact wilt komen met gemeenten, bedrijven en waterschappen voor een afstudeeronderwerp of stage. Of je zoekt medestanders voor een groenblauw initiatief, of wilt leren hoe anderen het hebben aangepakt. Handig in Corona tijden om spontane contacten en kennis op te kunnen doen. Alles is welkom, niets moet.

Sinds januari 2021 wordt ClimateCafé GroenBlauw bezocht door een groeiende groep betrokken GroenBlauw enthousiastelingen uit heel Nederland. Eens per maand maken we een Engelstalig uitstapje naar het buitenland zo hebben we op verzoek al Duitsland, Zweden en China virtueel bezocht. Ook enthousiaste burges, bedrijven en gemeenten en waterschappen doen mee. Alles sessies kun je terugkijken, zo blijf je op de hoogte, ook als het deelnemen even niet uit komt. ClimateCafé Groenblauw is voor jou.

Meedoen? Stuur een mailtje naar Sidney Jon Stax of Floris Boogaard, suggesties welkom!

datum
2022
onderwerp:
Heb jij onderwerp? Stuur een mail naar Sidney Jon Stax of Floris Boogaard
terug kijken
12-01link
19-01climatecafe GroenBlauw Nijmegen (Sydney Stax)
groenblauw en Burgerparticipatie
26-01pitch van Niels Kuijpens ‘De hitte te lijf met nepbomen‘, van idee naar praktijk
klimaatadaptatie op bedrijventerreinen‘ (spreker Peter Maas): studenten gezocht
02-02Ondergrondse infiltratie (Rotterdam)
IT Riolering (metingen in diverse gemeenten in Nederland
09-02climatecafe Noord holland
16-02Climatescafe Brabant
23-02climatescan voor gevorderden
02-03watercampus, proeftuinen
09-03Resultaten climatecafe: lange termijn functioneren van groenblauw
16-03(meten aan) waterkwaliteit: drijvende zonnepanelen
23-03informatie ophalen voor project Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen
Datum
2021
Onderwerpterug kijken
27-12kerstvakantie
Heb jij een idee voor 2022? Stuur een mailtje naar Sidney Jon Stax of Floris Boogaard
22-12vegetatie in wadi onderzoek: de resultaten (Erik)
rondje Enschede: bijna 30 jaar wadis: waar kunnen we van leren? (Hendrik Jan)
infiltratie holle wegen TKI project: wat zijn de ervaringen na 30 jaar? (Floris)
(evt ideeen voor nieuwe klimaatproeftuinen in Leeuwarden en Enschede)
link
15-12Terugblik metingen groenblauw in Reestraat Arnhem (Jonathan Lekkerkerk)
Terugblik metingen in Rotterdam (Andy Bruins)
introductie ‘infiltratie in Enschede’ voor volgende week
link
8-12hoe maak je klimaatadaptieve snelwegen? Na een korte presentatie bespreken we gewenste duurzaamheidsambities tijdens de ontwerp- en uitvoeringsperiode van wegen met betrekking tot maximale klimaatadaptiviteit en biodiversiteit.
had je bij moeten zijn
1-12gastspreker Ruben Roelofs (HaskoningDhv) presenteert ‘Monitoring raingardens en doorlatende verharding” dit ter voorbereiding van Climatecafe Arnhem (7 en 8 december). Jij mag mee doen. Wat kun je verwachten?link
25-11vegetatie in wadis: planten lijsten die jij kunt toepassen in verschillende delen van Nederland had je bij moeten zijn
18-11wadis en leeglooptijden…. heeft betreding invloed? resutlaten uit Nijmegenlink
11-11Klimaatadaptieve Proeftuinen anno 2021, welke innovaties zijn erbij gekomen en welke nieuwe onderzoeksresultaten? leer van de proeftuinen in Delft en Groningenlink
03-11(korte) climatescan tour Zweden door Geert Westerhuislink
27-10Effect drijvende zonnepanelen op waterkwaliteit met Miguel Dionisio Pires (Deltares, lector Inholland), Anne Beune en Tjerk Jan Westerhuislink
20-10infiltratiecapaciteit vegetatie groenblauw voorzieningen door Sidney Staxlink

gastspreker Ruben Roelofs (HaskoningDhv) presenteert ‘Monitoring raingardens en doorlatende verharding” ter voorbereiding van Climatecafe Arnhem (7 en 8 december). ClimateCafe Groenblauw 1 december 2021

Gastsprekers vorig seizoen:

9 april 2021 Emily Buist (VP Delta/TU Delft) en Piet Zijlstra (Polyciviel) vertellen over proeftuinen in Delft en Groningen. Wat voor innovaties omtrent klimaatadaptatie liggen daar? Welke testen worden hier uitgevoerd? Waar vinden we resultaten? Emily en Piet nemen ons mee naar de proeftuinen en vertellen over de mogelijkheden om daar onderzoek te doen.

7 mei 2021 Marco Hoogvliet (Deltares) over de Klimaatbestendige Stad Toolbox die kan worden gebruikt voor het klimaatbestendig inrichten van steden. De toolbox laat zien hoe effectief verschillende maatregelen zijn in een bepaald gebied dat te maken heeft met wateroverlast, droogte of hitte. Eerst kies je zelf een aantal maatregelen die je op de kaart tekent. Daarna laat de tool zien hoe effectief de gekozen maatregelen zijn, bijvoorbeeld door aan te geven voor hoeveel extra waterberging de maatregel zorgt of hoe sterk hittestress erdoor vermindert. Ook maakt de tool een schatting van hoeveel de maatregelen kosten. Je kunt de Toolbox individueel gebruiken of als gemeenschappelijke basis voor een risicodialoog of gezamenlijke ontwerpsessies. Je kunt er snel verschillende scenario’s mee opstellen en ze ook vergelijken met eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen. Meer info: https://publicwiki.deltares.nl/display/AST/Documentatie+KBS+Toolbox

28 mei Erik Laurenzen (gemeente Arnhem). De gemeente doet veel proeven aan klimaatadaptatieve voorzieningen zoals wadis, raingardens, IT riolering en doorlatende verharding. Maar wat zijn de resultaten en ervaringen? Beheer is van groot belang. Erik vertelt je waarom aan de hand van praktijkvoorbeelden. Do’s and Donts van klimaatadaptatie.