Dit is ClimateCafé GroenBlauw, dé plek voor jong professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen.

ClimateCafé GroenBlauw is informeel en heel laagdrempelig. Iedereen is welkom, het kost natuurlijk niets en je kunt komen wanneer het uitkomt. Bijvoorbeeld omdat je het leuk vindt om te zien wat andere studenten voor onderzoek doen naar groen blauwe voorzieningen. Of omdat je in contact wilt komen met gemeenten en waterschappen voor een afstudeeronderwerp of stage. Of je zoekt medestanders voor een groenblauw initiatief, of wilt leren hoe anderen het hebben aangepakt. Handig in Corona tijden om spontane contacten en kennis op te kunnen doen. Alles is welkom, niets moet.

Sinds januari 2021 wordt ClimateCafé GroenBlauw bezocht door een groeiende groep betrokken GroenBlauw enthousiastelingen uit heel Nederland. Eens per maand maken we een Engelstalig uitstapje naar het buitenland zo hebben we op verzoek al Duitsland, Zweden en China virtueel bezocht. Ook enthousiaste ambtenaren van gemeenten en waterschappen doen mee. Na afloop krijgen de deelnemers de presentaties en informatie van deskundigen die zijn uitgenodigd. Zo blijf je op de hoogte, ook als het deelnemen even niet uit komt. Vaak zitten er inspirerende en informatieve linkjes in verwerkt naar filmpjes en websites. ClimateCafé Groenblauw is voor jou.

Stuur een mailtje naar Climatecafegreen@gmail.com

impressies? suggesties? Climatecafegreen@gmail.com

Datum Onderwerp
14 mei 2021Climate week toelichting
Climate scan “hoe map je?”
Klimaat adaptatie en monitoring
21 mei 2021Biochemische en ecologische factoren bodem (klein bruggetje naar infiltratie volgende week)
28 mei 2021Onderzoek infiltratie riolering Arnhem
3 juni 2021Veldbezoek Nijmegen wadi’s en XRF onderzoek

Gastsprekers:

9 april Emily Buist (VP Delta/TU Delft) en Piet Zijlstra (Polyciviel) vertellen over proeftuinen in Delft en Groningen. Wat voor innovaties omtrent klimaatadaptatie liggen daar? Welke testen worden hier uitgevoerd? Waar vinden we resultaten? Emily en Piet nemen ons mee naar de proeftuinen en vertellen over de mogelijkheden om daar onderzoek te doen.

7 mei 2021 Marco Hoogvliet (Deltares) over de Klimaatbestendige Stad Toolbox die kan worden gebruikt voor het klimaatbestendig inrichten van steden. De toolbox laat zien hoe effectief verschillende maatregelen zijn in een bepaald gebied dat te maken heeft met wateroverlast, droogte of hitte. Eerst kies je zelf een aantal maatregelen die je op de kaart tekent. Daarna laat de tool zien hoe effectief de gekozen maatregelen zijn, bijvoorbeeld door aan te geven voor hoeveel extra waterberging de maatregel zorgt of hoe sterk hittestress erdoor vermindert. Ook maakt de tool een schatting van hoeveel de maatregelen kosten. Je kunt de Toolbox individueel gebruiken of als gemeenschappelijke basis voor een risicodialoog of gezamenlijke ontwerpsessies. Je kunt er snel verschillende scenario’s mee opstellen en ze ook vergelijken met eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen. Meer info: https://publicwiki.deltares.nl/display/AST/Documentatie+KBS+Toolbox

28 mei Erik Laurenzen (gemeente Arnhem). De gemeente doet veel proeven aan klimaatadaptatieve voorzieningen zoals wadis, raingardens, IT riolering en doorlatende verharding. Maar wat zijn de resultaten en ervaringen? Beheer is van groot belang. Erik vertelt je waarom aan de hand van praktijkvoorbeelden. Do’s and Donts van klimaatadaptatie.