Climatecafe 18 April 2019 Arnhem, The Netherlands

Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Nederland over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het meer klimaatbestendig inrichten van de stad kan op vele manieren, climatecafe biedt actieve informatie en inspiratie voor zowel hogescholen, bewoners als professionals.

Platform Arnhem Klimaatbestendig organiseerde op 18 april een Klimaatcafé met als thema ‘Meten is Weten’. Hoe warm is hittestress eigenlijk en hoeveel verkoeling kunnen we bereiken met welke maatregelen? Hoeveel regen komt er uit een hoosbui en hoe snel moet dat water de grond in kunnen zakken, zonder het riool overmatig te belasten?

Onderzoek en metingen zijn cruciaal voor het klimaatbestendig maken van de stad. Voordat we met concrete maatregelen komen, moeten we daarom meten en weten. Maar hoe doen we dat? Welke methodes zijn er beschikbaar en wat meten we precies? En doen we dat ter plekke of wellicht wel met behulp van satellieten? bekijk een impressie van dit climatecafe:

Hoofdspreker Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties onderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij onderzoekt de effecten van het veranderende klimaat in stedelijk gebied en heeft hierbij innovatieve onderzoeksmethodes ontwikkeld.

Onderzoeker Allard Roest neemt je mee in geavanceerde technologieën als GIS en Remote Sensing. Met behulp van van deze technieken kan hij veranderingen en trends in de stedelijke omgeving zien en inzicht krijgen in de mate waarin bewoners en bedrijven bijdragen aan een klimaatbestendige stad.


Ook wordt ingegaan op de Arnhemse ontwikkelingen ten aanzien van klimaatadaptatie en is er een aantal inspirerende pitches van Arnhemse initiatieven.

Het Klimaatcafé wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Datum: donderdag 18 april 2019
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl

fotos (meer fotos op facebook van Arnhem klimaatbestendig)

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/actueel/